Списъчен Изглед: Табличен
Ред:
Покажи:
0

Този пациентен кабел с букса с 12 пина и 5 отвеждания се използва със следните модели Fukuda De.....

0

Този пациентен кабел с букса с 6 пина и 3 отвеждания се използва със следните модели монитори: .....

0

Този пациентен кабел с букса с 6 пина и 5 отвеждания се използва със следните модели монитори: .....

0

Този пациентен главен кабел с букса с 6 пина и 3 или 5 отвеждания тип LL се използва със следните мо.....

0

Този пациентен кабел с букса с 6 пина и 3 или 5 отвеждания се използва със следните модели мони.....

0

Този пациентен кабел с букса с 6 пина и 3 отвеждания се използва със следните модели монитори: .....

0

Този пациентен кабел с букса с 10 пина и 3 отвеждания се използва със следните модели монитори:.....

0

Този пациентен кабел с букса с 8 пина, 3 или 5 отвеждания клип или снап, IEC цветово кодиране .....